Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.

Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
toen ik mijn moeder
​vroeg; als kind
waarom ik die kwade
man, vol haat
mijn vader noemen moest
zei ze heel bedeesd en bang
je bent uit zijn zaad geboren
ik zag de pijn in haar ogen
stilzwijgend heb ik haar omhelsd
en in haar oor gefluisterd
ik zie je graag
want in jou ben ik gegroeid-

©gilly20160819
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
in spiralend zand
 
 
voorbij het schaduwrijke loof
van eeuwenoude eiken
zindert zomerse hitte over
geelkleurende korenvelden
naar kerktorens in het verre land
 
stilte markeert de vlucht
van een spaarzame vogel
die hard schreeuwend de
koelte verlaat geschrokken
door een plots springende haas
 
wind ruizelt het blad
krijgt houvast in spiralend
zand op het uitgelopen pad
hoosjes dansen in stijgen
als dronken oude wijven
 
waar klokken het middaguur slaan
rollen hun tonen over warm land
ontwaken mensen uit lome dromen
vouwen handen  en danken  de heer
voor hun eten en het zomerse weer
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
wankel evenwicht
 
 
ik ben in wankel
evenwicht beland
pak iedere hand om
niet ten onder te gaan
 
er was al jarenlang
geen land meer te bezeilen
ben  aan lager wal geraakt
maatschappelijk afgehaakt
 
ik dacht licht te zien
in het alternatieve circuit
het wrakhout wilde
maar niet blijven drijven
 
de vluchtige beloftes
het luchtig handjeklap
boden niets om in goed
perspectief naar te kijken
 
ik wil geen speelbal
worden van mensen en
emoties ik neem de trein
mij zullen zij snel vergeten zijn
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Wie werd er na een wereldoorlog nog wakker?
Problemen werden met vliegrampen afgedaan!
Zo werd men weer spoedig een "vliegrampenknakker",
En zo is het vliegtuigbouwkundigen vergaan.

Ergens vertrouwden ze elkaar niet helemaal,
En polariseerden dra tussen Oost en West.
Daar dreigde toen een atoomoorlog van fataal,
En tot een knap dodelijk gevecht werd hun quest.

Dit eindigde pas van een "tornadoschavot",
Toen de Natuur hen passioneel versperde.
Een vliegtuig van goede huize bleek toch verrot,
Zo bracht mijn theoretisch patent ter berde.

Na jaren weigert men dit nog te geloven,
Al draait een hoofdstad daar met een vliegramp voor op.
"11 septembertragisch" kwam men dit te boven,
En nu krijgt menigeen hiervoor toch op zijn kop!
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
de kaarsrechte lijn
 
 
gaan wij
de messen slijpen
voor de kaarsrechte lijn
 
of kartelen
we de lemmeten
voor meer rafels opzij
 
wie voelt de pijn
van het warme vlees dat
al de geest heeft gegeven
 
plengt het bloed
dat snel stollend ooit
leven heeft geschreven
 
wie denkt in
het landschap van smaken
de enige fijnproever te zijn
 
snijdt eigen vingers aan
omdat zijn waarheid
naast vele andere komt te staan
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Dieho U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Vlinderslag

Even danste de vlinder
Verliefd een duet
Met zichzelf voor
De spiegel in de tuin,
Voor hij verder vloog
Met lichte vlinderslag.

Dieho 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
lichte pijn
 
 
ik wist je
slapend in aanwezig zijn
zag in de mimiek van
je gezicht een lichte pijn
 
je ogen dwaalden
achter gesloten leden
lippen formuleerden
een geluidloos vergeten
 
pas later toen
je draaide naar de rug
kwam langzaam weer
de ontspanning terug
 
uit het diepe van
zorgen verzachtten
de lijnen naar wakker
worden met goede morgen
 
ik vroeg of je
gedroomd had vannacht
je zei niets bijzonders maar
ik zag iets verdrietigs  in je lach
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
bij volle maan
 
 
waar komen ze vandaan
de paarden die
bij volle maan galopperen
in weides zonder hek
 
ik ben niet gek
heb hun hoofden gezien
gestrekt in een meer
dan schitterend gaan
 
ben ze gevolgd tot
ik het schrikdraad voelde
niet verder kon en zij
verdwenen aan de horizon
 
nog hoor ik ze snuiven
zie hun staarten wuiven
ik ben niet gek  er zitten
paardenharen op de struiken
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Harder, Frans den U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.


Een misdadiger uit Xanten
heeft wel zeventien trawanten.
Het klinkt wel raar, 
toch is het waar:
ze zijn allemaal verwanten.
Er staat (c)opyright op de gedichten van Harder, Frans den U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Een rijke man uit Vlagtwedde
die al zijn rijkdom verwedde,
werd heel erg arm.
Hij houdt zich warm 
want ’s avonds gaat hij vroeg te bedde.
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
in blauw de hemel lacht
 
 
in woordloos formuleren
proberen gebaren
expressies te leren om
te zeggen wat ik denk
 
het zijn kleine wenken
van oog en handen
die met bloemen jou
mijn liefde schenken
 
vingers die
mij dialogisch
zacht strelen in het
helen van jouw blik
 
die mij herfst bracht
niet om te oogsten
maar het troosteloze
van een kille regendag
 
die enkel kale takken zag
ontdaan van zomers loof
toch sturend naar omhoog
omdat in blauw de hemel lacht