Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
in subtiele bogen
 
 
het schouwspel boeide
er was gezang
uit duizenden kelen
tonen resoneerden lang
emoties braken bij velen
 
kleurrijk licht
volgde de hymne
golfde over de massa
ving in subtiele bogen
het geloven in boven
 
zij waren een in
het pakken van handen
ogen die vlamden
vol liefde en geestdrift
in dit magistrale beleven
 
deze melodie van het hart
verstaanbaar in alle talen
zal eindelijk vrede bepalen
door de ster van kerst
duurzaam te laten stralen
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Nicolai, Fedde U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

Als het moeilijk wordt in ons leven
Wie helpt ons, waar moeten we heen?
Er is maar één weg: naar God alleen
Hij zal ons troosten en sterkte geven.

Wij mogen met Hem verder gaan
Vertrouw maar op God de Heer
Zijn goedheid keert steeds weer
Hij ziet ons in Zijn grote liefde aan.

Ga niet alleen, maar ga met God
Hij wil ons op de juiste weg geleiden
En zal ons van zorg en pijn bevrijden
Hij is altijd bewogen met ons lot.

Laten we ons verheugen in de Heer
Hij gaat ons voor en maakt ruim baan
Wij kunnen nu veilig verder gaan
Want God ziet in gunst op ons terneer.

( Woorden uit Psalm 32)
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
uit een wit rode kerst
 
 
ik dwaalde
zocht overal contact
raakte muren en bomen
maar niets dat warmte gaf
 
zag mensen passeren
zonder ogen en lijf
strak in de kleren
voor mij was geen tijd
 
voelde drukte
om mij bewegen
stemmen bevroren
op mijn ijskoude tocht
 
wist dat de tijd
stilte ging slaan
merkte totale verstarring
de trein kwam er aan
 
stond bij de bomen
uit een wit rode kerst
knipperende lichten hebben
mij van de overgang gered
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
schelpend zand
 
 
het was onaards
de plaats waar ik
jouw voeten waste
 
er was alleen
een lichte plek
de wereld heel ver weg
 
er golfde zee in
een mildheid zonder
overheersend kuiven
 
zij bloeide blauw
op het witte strand
van schelpend zand
 
een zilte zon
scheen magisch licht
mystiek weerkaatste in je blik
 
wij voelden de
nabijheid van het paradijs
lachten samen hemel
 
ik wist mezelf kwijt
in totale overgave
vond jou in nirwanawater
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Nicolai, Fedde U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

Laat al uw zorgen maar over aan de Heer
Want Hij houdt van u en wil u nabij zijn
Iedere dag, in vreugde maar ook in pijn
Zijn goedheid en trouw keren steeds weer.
 
Vertrouw dan maar op Gods nabijheid
In alle omstandigheden van dit leven
Wil Hij u alle steun en sterkte geven
Van Hem komt alle macht, voor altijd
 
Onze God is een en al ontferming
Zonder Hem kunnen we niet leven
We mogen ons aan Hem overgeven
Hij neemt ons op in Zijn bescherming.
 
Van Hem is alle macht en heerlijkheid
We mogen ons aan God toevertrouwen
Nu, en in de toekomst op Hem bouwen
En Hem loven en prijzen in eeuwigheid,
 
( Woorden uit de Bijbel)
Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
i tried to say goodbye
from far and near
the distance felt a void
could i have called your name
without you running far away
and the crowd a question mark
it is a thought to always stay-

©gilly20161120
Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
naakt het nieuwe leven
bloed traant de dood
van jong bestaan
na het geven van geboren schreeuw
eenzaam in het duister
de laatste kreet een zucht-


©gilly20161119
Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
naked
i curl my back
exposing all
of me
in fragility-

©gilly20161107
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
de slogan van morgen
 
 
zal het vat van
electro motorische  kracht
de doos van pandora zijn
 
of hebben wij het
ongetemde paard van troije
blindelings binnen gehaald
 
zijn wij als onnozele
kinderen gaan spelen met
deze onschuldig lijkende energie
 
nu hebben zij ons in
hun spookachtige greep
met een ultra fijnmazig netwerk
 
waarin robotisering spel is geweest
tot de nano en stealth praktijk  ze in
grote hoeveelheden hebben verspreid
 
zij hebben ons als slaaf
al totaal afhankelijk gemaakt
van door hen gegenereerde impulsen
 
onze totale biodiversiteit is
onlosmakend geïntegreerd in hun
galactische netwerken van de eeuwigheid
 
on demand zou de slogan
worden van morgen maar het zullen
nooit onze dagelijkse zorgen meer zijn
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
zwart energetische droom
 
 
ik heb ze zien komen
in het zwart van mijn dromen
wezens van pure energie
 
in langzame eeuwen
met weinig vooruitgang
wonnen zij nauwelijks terrein
 
bezochten de aarde door
bliksemontlading en verbleven
in verre magnetische velden
 
pas met de huidige elektrische
en radiografische stromen zijn
zij overheersend tot ons gekomen
 
zonder openlijke manifestatie
manipuleren zij al volop het
geleidingssysteem van de mens
 
de blokkades van delen in onze
geest zijn wij al generaties gewoon
door deze zwart energetische droom
 
onderzoek maakt kennis tot macht
door onze evolutionaire geesteskracht
zullen wij ook deze gruwel eens overleven
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Show business was het niet,
Wat hun noodlottig werd.
Tot defect van verdriet,
Economie verwerd.

Treurig werd men ervan,
Zo men overleefde.
Wie leidt de goede man
Ook op tot hij beefde?!

Eerst van die ellende,
En daarna van woede.
Zo krijg je een bende,
En echt niet het goede.

Wordt dan ook eens wakker,
Gij slapende honden.
Weest niet slechts een stakker,
Gij "tornadohonden".

"11 septembertragisch"
Waren ze helemaal.
Wel wat tragikomisch,
Met veel te veel kabaal.

Wie crasht er ook rustig
Met een vliegramp op los?!
Wie vliegt zich ook lustig
Rampspoedig "total loss"?!

Wie leert hen dat ook aan,
In plaats van voorgoed af.
Wat ben je voor banaan,
En voor waarheid te laf?!