Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.


UITNODIGING: Dichters die (nog) geen auteur van de gedichtensite.nl of gedichtennet.nl zijn, worden ook van harte uitgenodigd hun pennenvrucht in te leveren.

Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
laat mij je kussen
tussen de geneugten
van het vrijen door
ik wil mijn tong verliezen
in de smaak van je liefde
je geur van verlangen
mijn lichaam ingeslopen
toen warmte ons versmolt
en ik je kermen voelde trillen
de passie pas begonnen-

©gilly20160915
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
geef je bloot
 
 
jij hebt het
helemaal gehad
aait je boeddha
zacht over zijn bolletje
 
doet aan zen
prevelt mantra’s om
nu eindelijk eens
te weten wie je bent
 
hebt met bomen
gefluisterd was lang
in jezelf gekeerd maar
het heeft je niets geleerd
 
alles krijgen en
bereiken biedt geen
enkel perspectief als je
niet van je eigen ik geniet
 
geef je bloot
in kwetsbaar zijn
ga de strijd maar aan
vermijdt het pijnlijk venijn
 
leer wie je bent
accepteer de tegenslagen
zij zijn de basis van bestaan
jij hebt al te lang verwend gedaan
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Wie houdt er ook zo demonstratief van
Om diens nek educatief te breken?!
Men vliegt dikwijls te naïef wat men kan,
En laat zich als proefkonijn misbruiken.

Discussies over een vermeend defect
Worden veel te gaarne geïllustreerd.
Het gaat ons veel teveel om het effect,
En dat "11 septembertragisch" verkeerd.

Herkenning van wangedrag blijft ons vreemd,
Daar dankt men zelfs nog Bijlmerrampen aan.
Door orkanen raken we dan ontheemd,
Zelfs met tsunami's gaan we er nog aan.

Zijn we geen stomme "tornadohonden",
Als we dit waanidee kunnen vinden?!
Wat "reageerplaneetproeven" konden,
Vermag geen waterstofbom verblinden!
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
in eigen herinnering
 
 
voeten bogen het gras
kleine takken kraakten
het was mijn eerste pad
 
ik ben terug gegaan
na enkele dagen
het spoor is blijven staan
 
verbond na betreden
twee plaatsen in mijn leven
ieder met een eigen gezicht
 
de horizon aan het
einde van mijn blik verdween
terwijl er een nieuwe verscheen
 
mijn pad was
het ontdekken van hoe
ooit de aarde is geweest
 
het zelf gaan zien
zonder meteen het banen
van anderen te moeten ervaren
 
ik wilde er zijn
in eigen herinnering geweest
het was mijn paradijselijk feest
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
kil en secuur
 
 
je lacht altijd
als een stralende hemel
wolken en zorgen voorbij
 
toch ken je ook
periodes met stilte
niet geheel spanningsvrij
 
een heerlijk mensenkind
dat echter op de grafiek
het streepje gewoon niet vindt
 
kil en secuur
is de diagnose gesteld
niet normaal wat dan wel
 
want jij kleurt het leven
met een extra accent
ik stimuleer jouw warm talent
 
geef je twee handen
om samen te gaan
duiken weg voor de maan
 
wij balanceren
tussen ziek en normaal
gelukkig doen wij dat allemaal
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Hoe zou je elkaar niet educatief
Te barsten mogen blijven zwendelen?!
Dat ontkent men toch slechts demonstratief,
En blijft dit "waanidee" afwentelen.

Geen haan zelfs die ernaar hoeft te kraaien,
Hoe "11 septembertragisch" dit ook wordt.
Pas als terroristen hun nek omdraaien,
Wordt het zwaard der gerechtigheid omgord!

Ook kun je die doorwrochte zwendelaars
Met een tornado overhoop knallen.
Ook dat interesseert hun echt geen laars,
En vindt dat je maar wat staat te lallen.

Als daar dan ook nog een vliegramp van komt,
Zoals bij Moerdijk eind vorige eeuw,
Breekt de hel rampzalig los en verstomt
Ons allen met een "Bijlmerrampengeeuw"!

Wie kan zich ook zo goed als een orkaan,
Demonstratief dood blijven zwendelen?!
Dat is ook educatief meer dan waan,
Al kun je dit geeneen mededelen.

Ervaring is de beste leermeester,
Maar of dat helpt betwijfel ik grondig.
Dat vliegt op en stort maar neer als meester,
En vergeet dan alles kort en bondig.
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
snoezelden warmte
 
 
ik liep voorzichtig
op rondjes kleur
was helemaal
in de wolken van
hun heerlijke geur
 
licht speelde
zachte muziek
wij mochten rusten
als de vriendelijke
zuster ons riep
 
lachten samen
naar het blauw
in de lucht
vogels van angst
waren gevlucht
 
snoezelden warmte
ontspannen en vrij
proefden geluk
voelden de hemel
al dromend dichtbij
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Waarvoor hoefden we onze onnozele nek
Toch alleen maar zo demonstratief te breken?!
Vielen we soms niet voldoende op onze bek,
Of moest er nog meer naar ons worden gekeken?!

Van Hollywood werden we bepaald niet wijzer,
Al waren films van vliegrampen noch zo treffend.
Van "vliegrampshows" werd men alleen maar nog grijzer,
Al werd een defect tenminste nog vereffend.

"Tornadokrankzinnig" leken mensen soms wel,
Zozeer hoefden ze er slechts achteraan te gaan.
Tsunami's verzwolgen hen hierbij wonderwel,
Zelfs orkanen kregen bij de zotten ruim baan.

Moeten we dan toch met overleg tewerk gaan,
Als we de elementen plegen te kiezen?!
Dat zou bevorderlijk zijn voor ons voortbestaan,
Of hebben we soms al niets meer te verliezen?!

Waarvoor zouden wij onze nek educatief
Mogen laten breken voor hun nalatigheid?!
Dan zijn we toch te "Bijlmerrampspoedig" naïef,
En duurt ons ontwaken bijkans een eeuwigheid?!

"11 septembertragischer" worden we echt niet,
En krokodillentranen maken geen indruk.
Waren we maar niet zo'n "rampspoedig" stuk verdriet,
Dan hadden we misschien toch nog een keer geluk!
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
in transparantie
 
 
ik wil de
kleine wondertjes
weer terug uit de
tijd van verbazing
 
het onbevangen oog
nog niet afgeschermd
door de ratio van een
cynische benadering
 
weg zijn de jaren dat
toeval de rode draad
was in het leven van velen
berusting voelde als helen
 
de mystieke kantjes
werden altijd keurig
gerand door het gebed
van dominees en prelaten
 
het magische
ontsprong die dans in
obscure achterkamertjes
met fluisterend praten
 
als het licht flakkerde
wakkerde dat een
heerlijke spanning aan
in transparantie is die vergaan
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
langzaam vloeibaar
 
 
tijd wordt
langzaam vloeibaar
zonder bezigheid
 
minuten rekken
uren kleven bij
gebrek aan onderscheid
 
het staccato van
de afspraak timing
in ontmoeten is voorbij
 
rust verteert het
dagelijks gebeuren
zonder zichtbare activiteit
 
eindelijk het koninkrijk
stil oplossend in een
naderende eeuwigheid
 
 
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
wolkenplukjes
glijden jouw figuur
tot de nacht verzacht
en ik in mijn dromen-

©gilly20160915