Er staat (c)opyright op de gedichten van Lambrechts, Hans U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Paasmorgengedicht

De zon schijnt deze morgen
volop door de ramen heen
alsof er geen gordijnen meer
voor hangen
De zon straalt deze morgen
uitbundiger dan op de dagen
die ik mij herinner
De zon verlicht de aarde
alsof die net herschapen
is voor mij

Ik sta op
deze ochtend
veel vroeger
dan normaal
Ik voel mij
deze ochtend
opgewekt
alsof iemand
mij opnieuw
heeft gemaakt

Er staat geschreven dat een man
gegeseld werd gekruisigd en gestraft
verdroeg veel spot hoon gelach
de daders hun misdaden vergaf

Er staat geschreven
dat deze gekruisigde
weggelegd was
in een graf
waarin hij
slechts een
paar dagen lag
en waaruit hij
onverwacht
weer verdween
de vraag oproepend:
Waar toch heen?

Vrouwen getuigden
van een weggerolde steen
van een graf met doeken
om niemand meer heen
van twee stemmen die
zeiden: Hij Leeft!
Wees niet bevreesd!

Waarom huil je? Wie zoek je?
vroeg een man in de tuin die
schijnbaar plotseling verscheen
Hebt u hem weggenomen?
vroeg zij door haar tranen heen

Nee zei de man
en meteen draaide zij zich om
hem herkennend aan zijn stem

De zon brak deze morgen door
alle tranen heen
verlichtte de wereld
uitbundiger dan voorheen
omdat wie dood ging
opstond en aan vele
ooggetuigen verscheen

© Hans Lambrechts