Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
geestverruiming
 
 
ik heb
geprobeerd
jouw puzzels
te leggen
het is me
niet gelukt
 
jij wilde
niets zeggen
jouw opvallend
bewegen
trok wel snel 
ieders aandacht
 
door souplesse
en richting keuze
tegengesteld aan 
die van andere 
neuzen die voor
binnenhalen kozen
 
totaal opgaand
in jezelf op 
een extatische
manier zonder enig
communicatief contact 
met anderen
 
een buitengewoon
vreemde metamorfose
van handen armen
benen en lijf bezig met
geven in een vrijwel
totale geestverruiming
 
 
wil melker
30/11/2022
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
jij al parel glinsterde


ik heb
veel om mij
heen gekeken
gezien en
beleefd van
het echte leven
dat was wat
ik wilde in
die tijd

maar ik
heb weinig
gevonden
dat echt
inhoud gaf
dat de moeite
waard was
0m ook na
te streven

voorbeelden
bakten lucht
waren mooi
weer praters
vertrokken als
zij het te moeilijk
vonden sloten
aan bij de groep
gelijkgestemden

zonder zichzelf
een gezicht te
geven en vanuit
de ziel te gaan
leven zoals jij
al parel glinsterde
jezelf was en de
ander ook die
ruimte gaf


wil melker
29/11/2022

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
vreemd gestemd
 
 
zacht haalden
donkere tonen
emoties uit
de vreemd
gestemde muziek
 
waarvan de 
melodie een
kruidige geur
verspreidde
die refreinmatig
 
wisselde van
intensiteit
de woorden
waren voor ons
niet te verstaan
 
maar de draag-
wijdte in
lichaamstaal
sprak ons aan
in samenzang
 
we lieten ons
meevoeren  naar
eeuwen geleden
zagen in mimiek 
en kledij de
 
typeringen
behorende bij
het levenslied
dat door ieder
rond het vuur
 
op zijn manier
gestalte werd
gegeven in eigen
presentatie en
couleur lokale
 
 
wil melker
28/11/2022