Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
het koningspaar
 
 
de poppenkast
zit vast tussen
heden en verleden
 
nog spelen handen de
personages en vertolken
stemmen hun geluid
 
maar het jeugdig
tegenspel geeft
veel te vaak niet thuis
 
dan gaan de poppen
in herstel met grote
wasbeurt van de kleren
 
schuren en plamuren
een likje kleur
past dan wonderwel
 
het boek met teksten
is altijd leeg gebleven wel
zijn de datums bijgeschreven
 
wij voelden ons het
koningspaar  in lachen en plezier
de woorden stroomden maar
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

De boel demonstratief op laten blazen,
Dat konden zulke lellebellen heus wel.
Catastrofaal namen ze hen te grazen,
En konden heel goed zonder levensgezel.

Allicht moesten ze eerst wat kroost verwekken,
Maar daarna konden ze beter spoedig gaan.
Ze empowerden elkander als gekken,
En vliegtuigen vlogen gezwind uit de baan.

Hierbij konden zelfs nog defecten blijken,
Als iemand een oplossing voor deze vond.
Men bleef dan wel rampspoedig raar kijken,
Maar aan de slag ging men direct als verbond.

Houden ze nooit op de boel te verlakken,
Of is dat van de zotten te veel gevraagd?!
"11-septembertragisch" zuur zijn de zakken.
Wat is zulk komediespel toch te gewaagd!

Er staat (c)opyright op de gedichten van Renuka U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
 
Hield van jou
Geloofde in jou
Vertrouwde jou
Rekende op jou

 
Beroofd door jou
Aangereden door jou
Vernederd door jou
Vertrapt door jou

 
Vergaf jou
Omarmde jou
Steunde jou
Verloor mezelf...