Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
naastenliefde

hij heeft nooit
over water gelopen
het was zijn schaduw
die uit de rimpeling
van het meer
 
op de kust was
gekropen die
energie omzette
in een stralende
wave van licht
 
zijn genezende
handen zijn pas
later met nagels
doorboord bij
zijn kruisiging
 
zo ook de lanssteek
die bloed verwaterde
en zijn dood schouwde
in het late middaguur
op de calvarieberg
 
pas later is zijn
zegetocht begonnen
met het verrijzen
uit de dood naar
goddelijke drie-eenheid
 
met als leidraad
de restanten van
evangelies en litanieën
van naastenliefde
en medemenselijkheid

wil melker
02/03/2024
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
verliefde blikken

we leven
al jaren in
de kleine
cocon van
verliefde
blikken en
verwarmen
elkaar
 
we kaatsen
in veelvoud
lichten op
spreken
stille woorden
die meer
zeggen dan
spreekkoren
 
sommige
zinnen
spreken
we niet uit
omdat vanzelf
sprekendheid
het al voor ons
heeft geluid
 
de vrijheid
die anderen
zich moreel
permitteren is
nog een stap
te veel mogelijk
zal de tijd ons
dat nog leren

wil melker
01/03/2024
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
een liefdes pirouette

je draaide
een liefdes
pirouette op
de streaming
van mijn lach
 
varieerde
snelheid met
middelpunt-
vliedende en
zoekende kracht
 
jouw en mijn
timing kwamen
recht uit het hart
ik zag handen
komen die mij
 
zo hadden
meegenomen
naar een plek waar
het applaus alleen
nog maar zal groeien
 
de waardering
nog meer en mooiere
bloemen zal bloeien
van een steeds
enthousiaster publiek

wil melker
01/03/24