Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
 
de snelle pen
 
 
dit is
de snelle pen
de laatste die
ik leeg zal 
schrijven om
mijn gedachten
op papier 
te krijgen
 
de anderen zijn
lang meegegaan
met hun vlotte
inkt hebben wij 
zeeën vol emoties
aangedaan hebben
veel moeten dopen
en nog meer hopen
 
de pennen schreven
veelal naar een goede
uitkomst toe maar
soms heb ik naar het
slot de pen vrijwel
kapot gebeten
liepen zinnen niet 
op hobbelig gebied
 
zij glijdt heerlijk
over het in vieren
gevouwen papier
de woorden vindt u
hier maar de inkt
is nog niet droog
nu al komen de tranen
ze zitten mij heel hoog
 
 
wil melker
27/01/2023
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
gouden standaard tijden
 
 
nog altijd
weeg ik mijn
woorden 
behoedzaam
op jouw gouden
schaaltje
 
voorzichtig 
als ik ook ben 
met kleine
snuisterijen
die mij heel na
aan het hart liggen
 
gewikt en gewogen
wat oneffenheden
teruggebogen
tot een harmonisch
verschijnen in een
koesterende blik
 
samen hebben 
wij de standaard
bevestigd in
afspraken tussen
hart en ziel zo
dat onze zinnen
 
worden 
gepoetst
van binnen
voordat zij liefde 
en warmte kunnen
weerkaatsen
 
aan diegene
met wie wij
praten en van wie
wij eindeloos houden
in onze gouden 
standaard tijden
 
 
wil melker
26/01/2023
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
het openhaardvuur
 
 
onder een
warme zon
kabbelen
herinneringen
als golven tegen
het wit gele zand
dat vele jaren
verblijf is geweest
voor vakanties
zonder eind
 
in het zeldzaam
winterse van
vandaag de dag
is de warmte
nog voelbaar
als wij de dromen
van het verre
strand lezen die
opvlammen in
het openhaardvuur 
 
guur tocht nog
de koude wind
en we schrikken
als de splinters
knappen en 
rillen omdat de
kou nog niet 
verdwijnt ieder
keer als de golven
wat hoger komen
 
 
wil melker
25/01/2023