Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
handen open

je keek mij
lachend aan
handen open
armen uitnodigend
warm gebogen
alsof jij er niets
aan kon doen
dat het leek als
vragen om een
eindeloze zoen
 
niet hulpeloos
dat gebaar
maar juist heel
bijzonder om
in zoveel
vertrouwen
je hart te laten
zien hoe dat met
tedere liefde iedere
slag voor mij over had

wil melker
18/06/2024
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
het verborgen paadje

we liepen
juichend het
verborgen
paadje in naar
onze geheime
bloemenplek
waar alles
altijd bloeit

ook nu
een half
zonnetje
en samen
even vrij los
van de wereld
in samenspraak
alles begroeten

de stand van
zaken opmaken
wat zijn schoonheid
heeft gegeven
wacht nu overleven
alles heeft vrucht
gegeven voor weer
een nieuw leven

wij blijven de
tuin verzorgen
wie liefde geeft
zal de kleurigste
bloemen oogsten
ook voor ons geldt
een nieuwe morgen
zonder zorgen

wil melker
17/06/2024
Er staat (c)opyright op de gedichten van Erica U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Koestering

niet de seconden tellen tot ze lijdt
haar zorgeloosheid delen
haar met mijn ogen zeggen dat ik van haar houd
het mooie heden niet vergiftigen met vrees
haar koesteren met handen en met lippen
de weken koesteren voor ik haar overgeef