Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Buitenwerf, Gerry U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Het klinkt heel mooi:” Ik ben een christen,
Ik stel de Heer - en Hem alleen -  centraal.
‘ k Geef altijd alles aan Hem over,
‘k vertrouw Hem helemaal” .
 
Het klinkt heel mooi:” Hier ’s mijn gezin, Heer.
Ze zijn van U, neemt U ze maar.
Bedankt dat U zorgt en ik lenen mag”.
Dat klinkt heel mooi, maar is zo zwaar.
 
Want welke moeder wil niet zorgend rondgaan
en welke vrouw laat manlief makk’lijk los?
en dan m’ n eigen ziel en geest, okee,
maar moet ik nu m’ n lichaam ook nog afstaan?
 
Dat voelt de laatste tijd zo raar
en moet ik dat dan ook maar overgeven,
zo van:” bekijk het maar, Heer, ga Uw gang,
wat maakt het uit, ik heb toch eeuwig leven?”
 
Kijk, daar heb ik het moeilijk mee,
ik kan niet loslaten en wil niet lijden.
Het liefste wil ik –uiteraard in eigen kracht-
alles wel doen om dat maar te vermijden.
 
Dus geef ik God wat haar, maar niet m’ n huid.
De Heer is alles, maar hoe zit het met die pijn?
Ik bid me suf en kom er zelf niet uit.
Gelukkig gooit Hij weer Zijn reddingslijn.
 
Gelukkig laat Hij iemand liefdevol vermanen:
“  Geloof, wees niet meer op je angst gericht,
GEEF alles en ieder VOLLEDIG aan Mij OVER.
Dat lijkt wel zwaar, maar is heel licht.
 
Door ongeloof weiger jij te geven
aan Mij, Die alles voor jou gaf:
Mijn huid, Mijn haar, Mijn kostbaar Bloed,
Dat alles redde jou van ‘ t graf
 
Dus kom nu maar, Ik heb je lief
En Ik vergeef je vrees, dat wilde rennen.
Loop maar kalm achter Me aan, zie slechts op Mij,
hoor slechts Mijn stem en je zult vrede kennen” .
 
Dan past mij enkel een berouwvol ” Amen”,
dan geef ik blij echt alles aan mijn Herder.
Dan wandel ik –vaak nog te snel of stromp’lend-
Door Hem geleid vertrouwend verder.
Er staat (c)opyright op de gedichten van Buitenwerf, Gerry U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Wat heb ik je gemist 'pap'
vooral dat eerste jaar.
Je dood kwam als een klap,
het was gewoon niet waar.
 
Het was wel waar, het was realiteit:
Ik was jou en je warme knuffels kwijt.
Ik voelde me soms zo alleen,
miste je armen om me heen,
want als je armen om me waren
kende mijn leven geen gevaren.
Ik voelde je liefde als je me omarmde
met een intensiteit die me blij verwarmde
.
Opeens moest ik zonder jou  leven.
Opeens moest ik alleen maar geven,
Het kind in me was plots volwassen,
moest nu op mam en schoonpa passen,
want negen dagen na jou,
stierf ook zijn geliefde vrouw.
 
Ja pap, er viel toen menig traan,
we zijn door een diep dal gegaan
en in dat dal was alleen maar pijn.
Dan wilde ik zo graag weer kind zijn
van die ene, beminde ouder
met mijn hoofd dicht tegen je schouder.
 
God heeft ons uit het dal gehaald,
ons met Zijn troostend Licht bestraald
en het is goed, pap, het is goed;
ik weet, dat ik je  weer ontmoet.
Als ik dan bij Thuiskomst voor je zal staan
zul jij je armen weer om me heen slaan.
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
in oogopslag
 
 
ik was de bubbel zat
die mij omsloot
waar ik me ook bewoog
alles was al eens beleefd
 
het perspectief
een tweede keus
nieuws meteen al retro
mensen lief maar te veel ego
 
ben onverwacht ontsnapt
niemand heeft het ooit
gedacht of aan zien komen
van de een op andere dag
 
heb tal van knoppen
finaal omgedraaid
spiegelde heel even maar wist

amper waar ik was gebleven
 
natuurlijk een gewone vent
maar eentje die nog niemand
kent in oogopslag en reageren
misschien dat u mijn lach herkent