Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Erica U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

De dag is mij in handen gelegd.
Wat moet ik ermee doen?
Ik neem een stukje blauwe lucht
en proef wat bladergroen.

Ik poeder mij met zonlicht,
laat me aaien door de wind.
Ik snuffel aan het leven,
dat mij niet aan zich bindt.

Ik fladder her en der,
zet mij soms even neer.
Ik luister naar koerende duiven
als was het de laatste keer.

Mijn ogen dwalen langs de tuinen,
waarin het gonst en bromt.
Een vogel klapwiekt naar een schuilplaats
als alles weer verstomt.

De zon laat roze sporen na
op haar afreis naar verre landen.
Geen dier of plant verroert zich nog.
De dag glipt uit mijn handen.

 

Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
het tweede gezicht
 
 
ik zie het sterrenlicht
voel de diepte van
onbegrensde ruimte
met het tweede gezicht
 
uit zwart
schitteren in contrast
de vele zonnen waarmee
de schepping begonnen is
 
door wiens hand
is niet relevant
namen sluimeren in oneindig
weten zonder vergeten
 
ik kijk naar de hemel
voel de magie van
ooit zijn verdwenen en
nog zichtbaar in real time
 
ervaar hoe lichtsnelheden
beelden tonen die
uit het begin van de tijd
pas nu tot ons zijn gekomen
 
waarvan het bestaan
al eonen geleden is
gedaan door de geboorte
van een nieuwe constellatie
 
in de mystieke boeken
is zijn aanwezigheid
een dieper ervaren van de weg
naar een nirwana zonder gevaren
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
zomert langs de kusten
 
 
het was warm
in het spel
van zon en wind
dat zomert
langs de kusten
 
verstrooiing
geeuwt zijn honger in
gedachteloos vervelen
schoonheid bleekt
in veel gezichten delen
 
drinken is gegund
omdat het dorstige
tekort wordt aangevuld
met bier en wijn voelt
verbranden nog geen pijn
 
pas veel later
als de vlakte weer
verlatenheid blakert
heeft wind vrij spel ruimt
schaduwen van restanten snel