Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

een laag octaaf


zacht golfden
geluiden in een 
zee van ongekleurde
decibellen langs
ons heen de
wijde wereld in
alleen gevangen
door lucht en wind

donker 
bromden tonen
uit een laag octaaf
vlak bij de grond
zich onderscheidend
kenbaar maken los van
de spirit der jeugd in 
hun super actieve vreugd

zij missen nog
identiteit hebben
andere zaken nodig 
om zich te manifesteren 
in herkenbaar rubriceren
en deel zijn van
helaas zonder nog  een
eigen leven te leiden

want daar waar
stilte het eindpunt
van geluid bepaalt
loopt ook het leven 
tegen de laatste 
muren aan en leeft 
de een als die weet  
dat de ander bestaat


wil melker
19/04/2021Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.


the last dance


adembenemend
liepen je voeten
zonder zichtbare 
sporen na te laten

alleen al
het synchroon
bewegen gaf geen
enkele fout prijs

ik volgde 
zoals altijd als
jij leidde en figuren
opfleurde uit grijs

mijn dansen met 
jou kende subtiliteiten
zoals de steun in je rug
een versnelling bij vlucht

ook onze plaats
in de ruimte bij het
bewegen is er door 
de muziek ingeweven

in alles straalde
het paren ook toen
ik jou voor the  last
dance kwam halen 


wil melker
18/04/2021


 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

in ronde vegen


je danst
op aarde die
speciaal voor jou
vruchtbaar 
is gemaakt

je hand in de
losse zwaai
van de zaaier
die dit een leven
lang heeft gedaan

met zwierige streken
werp jij in
ronde vegen
het zaaigoed door 
de lentewarme zon

pas als het
laatste strooisel
is geland  jij je rust 
geniet kiest schepping 
weer gods hand


wil melker
17/04/2021