Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Welle-Boersma, Ina van der U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

Verwonderd
sta ik naar
jou te kijken.
Jouw gezicht
spiegelt
in mijn ogen.

Je spel
zo onbevangen
gespeeld
in een web
van eindeloze
gedachten.

Je sleept
me mee
naar een wereld
van harmonie
en vrede.

Even rust!

Er staat (c)opyright op de gedichten van Welle-Boersma, Ina van der U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

Ik kijk naar jou,

je blonde haar

hangt als slierten

om je hoofd,

je blik oneindig ver,

maar in jouw ogen

zie ik een ster

van herkenning.

Jij kijkt mij aan,

je ogen zeggen

wat je mond

niet spreekt.

Het leven doet  pijn,

ik wil liever

alleen zijn,

heb geduld!

Onze ogen

zoeken elkaar

in vertrouwen.

Onze handen

raken elkaar

zonder woorden,

heel even maar,

’t is goed!

Er staat (c)opyright op de gedichten van Welle-Boersma, Ina van der U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.


De taal der liefde

wordt gesproken

in ieder woord,

die het goede

in de ander zoekt,

en steeds weer hoort

naar harten

die gebroken zijn

door onbegrip.

De taal der liefde

wordt gegeven

in elk gebaar

waarin de ander

zal  bemerken:

Wonderbaar,

ik mag er zijn

zoals ik ben

altijd.

De taal der liefde

kent geen grenzen

zij overstijgt

de letter

die men vindt,

in al haar wensen

en haar dromen,

van het moment.

De taal der liefde

geeft mij vleugels

van genegenheid

en trouw, zodat ik

voor die ander leef,

en vlieg

op de liefde

die de Schepper

mij gegeven heeft.